Детска градина "Надежда" с предмет:

Приготвяне и доставка на храна за ДГ „Надежда”

Обява [ Размер на файла: 176.07kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 177.97kB ]
Образци [ Размер на файла: 46.69kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 91.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 469.59kB ]

Дата на публикуване: 09 октомври 2018 г., 14:43:18 ч.
Срок за получаване на офертите: 16 октомври 2018 г., 16:30 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2018 г., 14:31:45, размер на файла: 70.76kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2018 г., 14:31:47, размер на файла: 121.38kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2018 г., 15:32:23, размер на файла: 107.87kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2018 г., 15:34:10, размер на файла: 414.77kB ]

Достъпност