Договаряне без предварително обявление с предмет:

„Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ - пропан-бутан) и моторни масла за нуждите на МПС, включени в Списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП за МПС собственост на Община Сливен”, по две обособени позиции

Решение за откриване на процедура
[ Дата на публикуване: 01 август 2017 г., 16:56:45, размер на файла: 151.95kB ]


Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 18 септември 2017 г., 13:09:46, размер на файла: 183.98kB ]
Договор - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 18 септември 2017 г., 13:09:51, размер на файла: 220.38kB ]
Обявление за възложена поръчка - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2017 г., 10:30:45, размер на файла: 181.33kB ]
Договор - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2017 г., 10:31:00, размер на файла: 230.38kB ]
Обявление за приключване на договора - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2020 г., 16:18:42, размер на файла: 142.87kB ]
Обявление за приключване на договора - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2020 г., 16:18:49, размер на файла: 144.63kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0018

Достъпност