Договаряне без предварително обявление с предмет:

Доставка на дизелово гориво/газьол за отопление

Решение за откриване на процедура
[ Дата на публикуване: 31 юли 2019 г., 13:34:21, размер на файла: 148.28kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 26 август 2019 г., 11:17:00, размер на файла: 516.12kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 26 август 2019 г., 11:17:11, размер на файла: 181.55kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 26 май 2021 г., 15:00:36, размер на файла: 194.95kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0013

Достъпност