Договаряне без предварително обявление от 15.04.2016 г.

6-00118-2020-002 - Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване за сгради и обекти, собственост на Община Сливен

Дата на публикуване: 22 април 2020 г. 16:46:50 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0011


6-00118-2020-001 - Доставка на горива и ГСМ за нуждите на автопарка на Община Сливен за период от 3 години

Дата на публикуване: 09 март 2020 г. 16:51:10 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0005


6-00118-2019-001 - Доставка на дизелово гориво/газьол за отопление

Дата на публикуване: 31 май 2019 г. 13:34:21 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0013


6-00118-2018-001 - Доставка на дизелово гориво/газьол за отопление

Дата на публикуване: 31 юли 2018 г. 16:53:23 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2018-0021


6-00118-2017-002 - Доставка на дизелово гориво/газьол за отопление

Дата на публикуване: 28 септември 2017 г. 16:24:35 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0021


6-00118-2017-001 - „Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ - пропан-бутан) и моторни масла за нуждите на МПС, включени в Списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП за МПС собственост на Община Сливен”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 01 август 2017 г. 16:56:45 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2017-0018


Достъпност