Публично състезание с предмет:

"Доставка на компютърна и периферна техника", по 12 обособени позиции

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 146.51kB ]

Обявление [ Размер на файла: 284.29kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 266.31kB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 70.79kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 95.30kB ]

Образци [ Размер на файла: 150.70kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 85.80kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 172.78kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.19MB ]

Дата на публикуване: 29.10.2019 г., 16:59:12 ч.
Срок на получаване на офертите: 19.11.2019 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2019 г., 14:06:40, размер на файла: 134.73kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 16:18:06, размер на файла: 121.19kB ]

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 16:44:51, размер на файла: 127.65kB ]


Решение № РД 15-2697/05.11.2019 г. за одобряване на обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 17:14:05, размер на файла: 157.00kB ]

Документация за участие, променена с Решение № РД 15 - 2697/05.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 17:14:10, размер на файла: 266.60kB ]

Технически спецификации, променени с Решение № РД 15 - 2697/05.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 17:14:16, размер на файла: 96.04kB ]

Образци, променени с Решение № РД 15 - 2697/05.11.2019 г.
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 17:14:20, размер на файла: 54.23kB ]

Решение № РД 15-2856/19.11.2019 г. за одобряване на обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2019 г., 17:10:55, размер на файла: 156.85kB ]

Решение № РД 15-3009/27.11.2019 г. за одобряване на обявление за изменение
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г., 17:31:04, размер на файла: 157.67kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 15 януари 2020 г., 16:42:39, размер на файла: 65.70kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията - обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:53:27, размер на файла: 92.28kB ]

Протокол № 2 от заседанията на комисията - обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:53:40, размер на файла: 144.93kB ]

Протокол № 3 от заседанията на комисията - обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:53:46, размер на файла: 110.70kB ]

Протокол № 4 от заседанията на комисията - обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:53:51, размер на файла: 158.43kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията - обособена позиция № 6, 7 и 12
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:53:55, размер на файла: 67.83kB ]

Протокол № 2 от заседанията на комисията - обособена позиция № 6, 7 и 12
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:54:01, размер на файла: 97.82kB ]

Протокол № 3 от заседанията на комисията - обособена позиция № 6, 7 и 12
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:54:06, размер на файла: 101.43kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:58:38, размер на файла: 132kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:58:34, размер на файла: 127.71kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:58:39, размер на файла: 143.62kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:58:44, размер на файла: 128.91kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:58:48, размер на файла: 128.02kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция № 6 и 7
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:58:53, размер на файла: 129.44kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:58:58, размер на файла: 127.88kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:58:02, размер на файла: 129.48kB ]

Решение за класиране на участниците - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:58:07, размер на файла: 129.25kB ]

Решение за прекратяване на процедурата - обособена позиция № 11
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:58:13, размер на файла: 119.93kB ]

Решение за прекратяване на процедурата - обособена позиция № 12
[ Дата на публикуване: 31 януари 2020 г., 16:58:19, размер на файла: 119.87kB ]

Решение за изменение на Решение № РД 15-241 от 31.01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 16:30:52, размер на файла: 125.44kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 11 и 12
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 11:11:12, размер на файла: 183.06kB ]

Решение за прекратяване на процедурата - обособена позиция № 1 и 6
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2020 г., 16:22:06, размер на файла: 123.43kB ]

Решение за прекратяване на процедурата - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 16:52:07, размер на файла: 120.97kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 1 и 6
[ Дата на публикуване: 10 март 2020 г., 16:55:29, размер на файла: 183.42kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 16:57:48, размер на файла: 447.92kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 16:57:53, размер на файла: 468.94kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 16:57:58, размер на файла: 461.71kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 16:58:10, размер на файла: 453.22kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 3, 5, 8 и 10
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 16:58:17, размер на файла: 212.42kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 01 април 2020 г., 14:59:35, размер на файла: 172.38kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 28 април 2020 г., 13:36:40, размер на файла: 144.79kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 28 април 2020 г., 13:36:50, размер на файла: 145.49kB ]

Обявление за приключване на договор - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 28 април 2020 г., 13:36:57, размер на файла: 144.93kB ]

Решение за прекратяване на процедурата - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 28 април 2020 г., 16:53:13, размер на файла: 120.98kB ]

Решение за прекратяване на процедурата - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 28 април 2020 г., 16:53:19, размер на файла: 120.25kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 29 април 2020 г., 16:55:34, размер на файла: 497.89kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 29 април 2020 г., 16:55:39, размер на файла: 173.97kB ]

Обявление за възложена поръчка - обособена позиция № 2 и 7
[ Дата на публикуване: 12 май 2020 г., 13:15:07, размер на файла: 183.54kB ]

Обявление за приключен договор - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 04 август 2020 г., 13:33:13, размер на файла: 145.10kB ]

Обявление за приключен договор - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 04 август 2020 г., 13:33:17, размер на файла: 145.58kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2019-0023

Достъпност