Публични покани с предмет:

Саниране и ремонт ЦДГ „Звездица” в кв. „Даме Груев”, Сливен – ремонт покрив

Публична покана [ Размер на файла: 150.28kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 117.14kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 39.72kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 75.67kB ]
Образци [ Размер на файла: 57.68kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 425.12kB ]
Дата на публикуване: 07.10.2014 г., 17:25:24 ч.
Срок за получаване на офертите: 16.10.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2014 г., 10:13:47, размер на файла: 104.00kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2014 г., 14:07:17, размер на файла: 191.90kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9034447

Достъпност