Публични покани с предмет:

Ремонт кухненски блок и сграда ЦДГ „Детство”, гр. Сливен – ремонт покрив

Публична покана [ Размер на файла: 148.44kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 117.62kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 40.52kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 75.63kB ]
Образци [ Размер на файла: 58.09kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 425.03kB ]
Дата на публикуване: 07.10.2014 г., 17:25:42 ч. 
Срок за получаване на офертите: 16.10.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2014 година, 10:12:07, размер на файла: 103.71kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2014 г., 14:10:57, размер на файла: 201.01kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9034451

Достъпност