Публични покани с предмет:

Основен ремонт на сгради за читалища на територията на Община Сливен - ремонт на сграда НЧ

Публична покана [ Размер на файла: 177.62kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 125.62kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 39.98kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 75.02kB ]
Образци [ Размер на файла: 72.49kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 473.78kB ]
Дата на публикуване: 14.10.2014 г., 16:12:40 ч. 
Срок за получаване на офертите: 16.10.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2014 г., 15:53:49, размер на файла: 84.29kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 01 декември 2014 г., 10:17:39, размер на файла: 475.47kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9034668

Достъпност