Публични покани с предмет:

Избор на приложен специалист – рехабилитатор ЦНСТ, кв. „Дружба”, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”

Публична покана [ Размер на файла: 144.57kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 211.24kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 157.89kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 340.81kB ]
Образци [ Размер на файла: 131.25kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 950.35kB ]
Дата на публикуване: 21.10.2014 г., 15:46:17 ч. 
Срок за получаване на офертите: 30.10.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2014 г., 13:57:12, размер на файла: 30.17kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 01 декември 2014 г., 14:03:56, размер на файла: 56.00kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 10 декември 2014 г., 17:23:34, размер на файла: 582.70kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2015 г., 13:06:50, размер на файла: 28.53kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2015 г., 11:23:26, размер на файла: 28.53kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 17 август 2015 г., 16:42:19, размер на файла: 28.92kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 13:41:57, размер на файла: 23.12kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2015 г., 10:56:07, размер на файла: 28.69kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2015 г., 10:31:50, размер на файла: 28.73kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 януари 2016 г., 10:51:24, размер на файла: 28.70kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9034938

Достъпност