Публични покани с предмет:

Избор на приложен специалист – психолог ЦНСТ кв. „Дружба”, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”

Публична покана [ Размер на файла: 145.25kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 211.18kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 175.33kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 340.67kB ]
Образци [ Размер на файла: 131.29kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 964.86kB ]
Дата на публикуване: 21.10.2014 г., 15:54:56 ч.
Срок за получаване на офертите: 30.10.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2014 г., 11:52:32, размер на файла: 51.02kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9034943

Достъпност