Публични покани с предмет:

Доставка и монтаж на видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж за нуждите на Областен информационен център - Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 144.91kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 1.37MB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 834.35kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 1.75MB ]
Образци [ Размер на файла: 1.88MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 3.03MB ]
Дата на публикуване: 22.10.2014 г., 15:32:19 ч. 
Срок за получаване на офертите: 31.10.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 10 ноември 2014 г., 14:01:52, размер на файла: 120.45kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2014 г., 10:09:23, размер на файла: 816.38kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2015 г., 14:02:36, размер на файла: 27.55kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9035018

Достъпност