Публични покани с предмет:

Избор на приложни специалисти – специални педагози, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”

Публична покана [ Размер на файла: 146.82kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 232.78kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 158.25kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 340.37kB ]
Образци [ Размер на файла: 131.63kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 970.17kB ]
Дата на публикуване: 24.10.2014 г., 11:45:53 ч.
Срок за получаване на офертите: 04.11.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2014 г., 15:25:07, размер на файла: 86.41kB ]
Договор и приложения - по обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 10 декември 2014 г., 17:16:19, размер на файла: 644.01kB ]
Договор и приложения - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 10 декември 2014 г., 17:18:45, размер на файла: 641.08kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2015 г., 13:10:55, размер на файла: 28.71kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2015 г., 11:29:14, размер на файла: 28.73kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 17 август 2015 г., 16:34:09, размер на файла: 29.47kB ]
Допълнително споразумение - по обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 13:55:05, размер на файла: 23.86kB ]
Допълнително споразумение - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 13:55:07, размер на файла: 23.46kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2015 г., 10:38:52, размер на файла: 28.97kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2015 г., 10:35:20, размер на файла: 28.96kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 януари 2016 г., 10:56:09, размер на файла: 28.98kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9035105

Достъпност