Публични покани с предмет:

Доставка на компютърни системи, преносими компютри, принтери и монитори – нови и употребявани

Публична покана [ Размер на файла: 146.56kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 107.18kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 71.63kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 88.78kB ]
Образци [ Размер на файла: 69.78kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 466.52kB ]
Дата на публикуване: 06.11.2014 г., 15:46:52 ч.
Срок за получаване на офертите: 17.11.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2014 г., 11:56:19, размер на файла: 235.53kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 01 декември 2014 г., 14:09:25, размер на файла: 427.54kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9035679

Достъпност