Публични покани с предмет:

Основен ремонт на сгради за читалища на територията на Община Сливен - ремонт на сграда НЧ „Даскал Димитър Димов - 1908”, с. Жельо войвода, Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 152.49kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 119.43kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 56.78kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 76.06kB ]
Образци [ Размер на файла: 59.55kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 447.70kB ]
Дата на публикуване: 10.11.2014 г., 15:08:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 19.11.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 14 януари 2015 г., 16:43:35, размер на файла: 68.74kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9035798

Достъпност