Публични покани с предмет:

Саниране сграда ОДЗ „Елица”, гр. Сливен - ремонт покрив

Публична покана [ Размер на файла: 176.21kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 117.03kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 41.14kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 75.38kB ]
Образци [ Размер на файла: 58.19kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 452.03kB ]
Дата на публикуване: 10.11.2014 г., 15:10:51 ч.
Срок за получаване на офертите: 19.11.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 14 януари 2015 г., 16:36:10, размер на файла: 110.68kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 24 март 2015 г., 16:41:20, размер на файла: 218.93kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9035802

Достъпност