Публични покани с предмет:

Ремонт ЦДГ „Зорница”, с. Гавраилово - ремонт покрив

Публична покана [ Размер на файла: 151.43kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 120.76kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 33.43kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 75.15kB ]
Образци [ Размер на файла: 58.72kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 423.59kB ]
Дата на публикуване: 10.11.2014 г., 15:38:16 ч. 
Срок за получаване на офертите: 19.11.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 19 януари 2014 г., 17:04:55, размер на файла: 110.44kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 март 2015 г., 11:49:07, размер на файла: 266.24kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9035804

Достъпност