Публични покани с предмет:

Проектиране на обекти: „Реконструкция на отоплителна инсталация – І ОУ „Х. М. Пашов”; „Реконструкция на отоплителна инсталация – ІІ ОУ „Христо Ботев”; „Реконструкция на отоплителна инсталация – Спортно училище „Д. Рохов” и „Реконструкция на отоплителна инсталация – Дом за стари хора”

Публична покана [ Размер на файла: 178.92kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 125.62kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 90.92kB ]
Доклад /Приложение № 1.1/ [ Размер на файла: 1.79MB ]
Доклад /Приложение № 1.2/ [ Размер на файла: 10.83MB ]
Доклад /Приложение № 1.3/ [ Размер на файла: 1.84MB ]
Доклад /Приложение № 1.4/ [ Размер на файла: 1.18MB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 80.02kB ]
Образци [ Размер на файла: 56.68kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 14.96MB ] 
Дата на публикуване: 10.11.2014 г., 16:45:11 ч. 
Срок за получаване на офертите: 19.11.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2014 г., 17:01:59, размер на файла: 129.35kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 13 януари 2015 г., 16:25:04, размер на файла: 435.84kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП 9035820

Достъпност