Публични покани с предмет:

Снегопочистване на улични платна в гр. Сливен и местни пътища около гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 145.35kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 167.95kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 80.32kB ]
Приложение № 1.1 [ Размер на файла: 480.88kB ]
Приложение № 1.2 [ Размер на файла: 76.35kB ]
Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 100.85kB ]
Приложение № 1 към Проект на договор [ Размер на файла: 35.08kB ]
Приложение № 2 към Проект на договор [ Размер на файла: 43.33kB ]
Образци [ Размер на файла: 67.37kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.08MB ] 
Дата на публикуване: 19.11.2014 г., 15:14:07 ч.
Срок за получаване на офертите: 28.11.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 11 декември 2014 г., 17:28:34, размер на файла: 95.36kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 22 декември 2014 г., 20:22:20, размер на файла: 1.15MB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9036243

Достъпност