Публични покани с предмет:

Намаляване популацията на бездомните кучета

Публична покана [ Размер на файла: 145.24kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 166.07kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 52.55kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 87.79kB ]
Образци [ Размер на файла: 56.62kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 480.27kB ]
Дата на публикуване: 20.11.2014 г., 18:18:51 ч. 
Срок за получаване на офертите: 01.12.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 05 декември 2014 г., 14:55:33, размер на файла: 77.86kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 декември 2014 г., 12:15:05, размер на файла: 198.36kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 29 април 2015 г., 14:00:20, размер на файла: 26.39kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9036333

Достъпност