Публични покани с предмет:

Преустройство и ремонт на помещения за филиал на Център за работа с деца на улицата в сградата на Център за административно обслужване, кв. Надежда, гр. Сливен. Ремонт на два апартамента за Преходно жилище и Наблюдавано жилище

Публична покана [ Размер на файла: 152.83kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 122.73kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 70.66kB ]
Задание за преустройство и ремонт /Приложение № 2/ [ Размер на файла: 78.54kB ]
Количествена сметка /Приложение № 3/ [ Размер на файла: 69.27kB ]
Задание за ремонт /Приложение № 4/ [ Размер на файла: 87.27kB ]
Типово разпределение /Приложение № 5/ [ Размер на файла: 29.11kB ]
Количествена сметка /Приложение № 6/ [ Размер на файла: 70.16kB ]
Задание за ремонт /Приложение № 7/ [ Размер на файла: 88.26kB ]
Типово разпределение /Приложение№ 8/ [ Размер на файла: 29.53kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 78.19kB ]
Образци [ Размер на файла: 82.95kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 929.02kB ] 
Дата на публикуване: 24.11.2014 г., 17:11:06 ч. 
Срок за получаване на офертите: 03.12.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 14 януари 2015 г., 16:33:26, размер на файла: 106.27kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 януари 2015 г., 14:34:44, размер на файла: 459.40kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9036522

Достъпност