Публични покани с предмет:

Избор на приложен специалист – психолог ЦНСТ кв. „Дружба”, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”

Публична покана [ Размер на файла: 145.56kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 211.18kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 175.33kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 340.67kB ]
Образци [ Размер на файла: 130.49kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 964.37kB ] 
Дата на публикуване: 27.11.2014 г., 15:19:48 ч.
Срок за получаване на офертите: 08.12.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 12 декември 2014 г., 17:06:50, размер на файла: 60.78kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 22 декември 2014 г., 20:16:20, размер на файла: 619.93kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2015 г., 13:15:41, размер на файла: 28.69kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2015 г., 12:13:10, размер на файла: 28.70kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 17 август 2015 г., 16:39:52, размер на файла: 29.08kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 14:00:48, размер на файла: 23.76kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2015 г., 10:35:02, размер на файла: 28.90kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2015 г., 10:37:53, размер на файла: 28.89kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 януари 2016 г., 10:59:06, размер на файла: 28.86kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9036738

Достъпност