Публични покани с предмет:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа.

Публична покана [ Размер на файла: 158.32kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 190.56kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 73.77kB ]
Проект на договор /Образец № 6/ [ Размер на файла: 94.74kB ]
Образци [ Размер на файла: 50.42kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 538.95kB ]
Дата на публикуване: 04.12.2014 г., 15:55:11 ч. 
Срок за получаване на офертите: 13.12.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 16 декември 2014 г., 09:01:51, размер на файла: 203.64kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 16 януари 2015 г., 12:57:56, размер на файла: 2.98MB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 05 март 2015 г., 11:19:42, размер на файла: 28.56kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 24 март 2015 г., 13:53:06, размер на файла: 28.11kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 28 април 2015 г., 14:13:04, размер на файла: 28.11kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 08 юни 2015 г., 09:08:01, размер на файла: 28.10kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 03 юли 2015 г., 11:51:45, размер на файла: 28.11kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 21 юли 2015 г., 11:03:49, размер на файла: 28.27kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 септември 2015 г., 10:31:48, размер на файла: 28.27kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2015 г., 15:22:35, размер на файла: 28.27kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2015 г., 10:23:39, размер на файла: 28.29kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2015 г., 10:13:08, размер на файла: 28.27kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 07 януари 2016 г., 09:24:24, размер на файла: 28.13kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9037039

Достъпност