Публични покани с предмет:

Ремонт кухненски блок в ОДЗ„Еделвайс”, кв. „Дружба”, гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 154.38kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 127.03kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 39.43kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 76.55kB ]
Образци [ Размер на файла: 61.50kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 442.50kB ] 
Дата на публикуване: 08.12.2014 г., 15:18:11 ч. 
Срок за получаване на офертите: 16.12.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 14 януари 2015 г., 16:40:12, размер на файла: 99.93kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 януари 2015 г., 14:48:53, размер на файла: 240.73kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9037135

Достъпност