Публични покани с предмет:

Предоставяне на интернет услуги

Публична покана [ Размер на файла: 146.86kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 175.86kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 91.22kB ]
Образци [ Размер на файла: 57.37kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 445.44kB ] 
Дата на публикуване: 11.12.2014 г., 17:37:05 ч. 
Срок за получаване на офертите: 19.12.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 23 декември 2014 г., 14:57:55, размер на файла: 76.81kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 28 януари 2015 г., 14:49:33, размер на файла: 217.22kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 29 януари 2015 г., 17:08:41, размер на файла: 27.80kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9037362

Достъпност