Публични покани с предмет:

Извършване на застрахователни услуги

Публична покана [ Размер на файла: 149.59kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 213.81kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 79.74kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 67.46kB ]
Образци [ Размер на файла: 62.83kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 544.03kB ]
Дата на публикуване: 13.12.2014 г., 12:13:26 ч.
Срок за получаване на офертите: 23.12.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 29 декември 2014 г., 16:13:05, размер на файла: 226.02kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 28 януари 2015 г., 16:56:33, размер на файла: 209.36kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 16 юли 2015 г., 10:07:22, размер на файла: 26.46kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 19 август 2015 г., 10:18:33, размер на файла: 26.46kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9037423

Достъпност