Публични покани с предмет:

Доставяне на канцеларски материали

Публична покана [ Размер на файла: 175.44kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 169.71kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 86.68kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 75.61kB ]
Образци [ Размер на файла: 67.56kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 543.98kB ]
Дата на публикуване: 04.02.2015 г., 16:31:16 ч.


СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 9а, ал. 5, т. 2 от ППЗОП Публичната покана е оттеглена, на 16.02.2015 г. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне - 16.02.2015 г.


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9038696

Достъпност