Публични покани с предмет:

Изработване, доставка, монтаж и ремонт на пейки

Публична покана [ Размер на файла: 158.68kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 219.69kB ]
Приложение № 1 [ Размер на файла: 615.30kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 69.91kB ]
Образци [ Размер на файла: 73.25kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.07MB ]
Дата на публикуване: 16.02.2015 г., 10:55:04 ч.
Срок за получаване на офертите: 25.02.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 06 март 2015 година, 10:15:40, размер на файла: 128.02kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 март 2015 година, 08:49:17, размер на файла: 253.33kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9038917

Достъпност