Публични покани с предмет:

Консултантски услуги по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 156.75kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 209.05kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 79.94kB ]
Образци [ Размер на файла: 64.15kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 483.23kB ]
Дата на публикуване: 16.02.2015 г., 16:45:22 ч. 
Срок за получаване на офертите: 25.02.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2015 г., 18:31:53, размер на файла: 162.55kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 март 2015 г., 09:31:15, размер на файла: 206.92kB ]
Споразумение
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2015 г., 13:45:06, размер на файла: 80.49kB ]


СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 8, ал. 3 от Договор от 05.03.2015 г., за обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен” и Предизвестие за прекратяване на договор, изх. № 4704 -3190/20.11.2015 г., получено на 24.11.2015 г., същият е прекратен считано от 09.12.2015 г.Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9038948

Достъпност