Публични покани с предмет:

Доставяне на канцеларски материали

Публична покана [ Размер на файла: 177.29kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 211.62kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 86.68kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 75.73kB ]
Образци [ Размер на файла: 67.44kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 585.10kB ]
Дата на публикуване: 17.02.2015 г., 18:11:00 ч. 
Срок за получаване на офертите: 26.02.2015 г., 16:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 19.02.2015 г., 16:52:24, размер на файла: 82.16kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 09 март 2015 година, 16:36:46, размер на файла: 229.74kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 19 март 2015 година, 13:27:25, размер на файла: 422.07kB ]
Допълнително споразумение № 1 към договора
[ Дата на публикуване: 03 април 2015 година, 13:26:13, размер на файла: 54.63kB ]
Допълнително споразумение № 2 към договора
[ Дата на публикуване: 03 април 2015 година, 13:26:19, размер на файла: 54.84kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 29 април 2015 г., 14:08:40, размер на файла: 28.91kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 08 юни 2015 г., 09:16:50, размер на файла: 26.20kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 16 юли 2015 г., 10:16:12, размер на файла: 26.52kB ]
Допълнително споразумение № 3 към договора
[ Дата на публикуване: 29 юли 2015 година, 09:54:10, размер на файла: 94.21kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 10:59:15, размер на файла: 26.20kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9038998

Достъпност