Публични покани с предмет:

„Детски и спортни площадки в гр. Сливен и населени места” – изграждане на нови спортни площадки

Публична покана [ Размер на файла: 153.25kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 157.39kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 93.06kB ]
Образци [ Размер на файла: 59.26kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 447.48kB ] 
Дата на публикуване: 04.03.2015 г., 16:50:58 ч.
Срок за получаване на офертите: 13.03.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 15 април 2015 г., 13:00:08, размер на файла: 197.98kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 22 април 2015 г., 11:57:58, размер на файла: 277.00kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9039398

Достъпност