Публични покани с предмет:

Изграждане на микропазар в кв. „Сини камъни” към Централен общински пазар - Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 151.05kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 120.32kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 59.47kB ]
Количествена сметка /Приложение № 2/ [ Размер на файла: 58.59kB ]
Количествена сметка /Приложение № 3/ [ Размер на файла: 42.80kB ]
Количествена сметка /Приложение № 4/ [ Размер на файла: 38.53kB ]
Проекто-сметна документация [ Размер на файла: 8.63MB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 76.03kB ]
Образци [ Размер на файла: 95.44kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 9.23MB ] 
Дата на публикуване: 06.03.2015 г., 16:24:15 ч. 
Срок за получаване на офертите: 17.03.2015 г., 16:00 ч.


Съобщение за отваряне на оферти
[ Дата на публикуване: 24 март 2015 г., 16:35:17, размер на файла: 26.01kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 15 юли 2015 г., 14:37:29, размер на файла: 143.46kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 юли 2015 г., 09:18:35, размер на файла: 649.12kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9039501

Достъпност