Публични покани с предмет:

Осигуряване на нощувки и храна на участници в Международен детски фолклорен танцов фестивал


Публична покана [ Размер на файла: 147.33kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 171.81kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 59.96kB ]
Проект на договор /Образец № 6/ [ Размер на файла: 71.74kB ]
Образци [ Размер на файла: 57.21kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 480.60kB ]
Дата на публикуване: 10.03.2015 г., 12:11:21 ч.
Срок за получаване на офертите: 19.03.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 14 април 2015 г., 16:27:55, размер на файла: 90.89kB ]
Договор 1 и приложения
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 14:31:36, размер на файла: 170.62kB ]
Договор 2 и приложения
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 14:31:38, размер на файла: 165.70kB ]
Договор 3 и приложения
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 14:31:39, размер на файла: 162.52kB ]
Договор 4 и приложения
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 14:31:41, размер на файла: 168.11kB ]
Договор 5 и приложения
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 14:31:43, размер на файла: 162.09kB ]
Договор 6 и приложения
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 14:31:44, размер на файла: 162.49kB ]
Информация за извършено плащане 1 по Договор 1
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 14:31:46, размер на файла: 27.88kB ]
Информация за извършено плащане 1 по Договор 2
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 14:31:48, размер на файла: 27.87kB ]
Информация за извършено плащане 1 по Договор 3
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 14:31:50, размер на файла: 27.88kB ]
Информация за извършено плащане 1 по Договор 4
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 14:31:52, размер на файла: 27.88kB ]
Информация за извършено плащане 1 по Договор 5
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 15:35:07, размер на файла: 27.87kB ]
Информация за извършено плащане 1 по Договор 6
[ Дата на публикуване: 12 юни 2015 г., 14:31:56, размер на файла: 27.88kB ]
Информация за извършено плащане 2 по Договор 1
[ Дата на публикуване: 09 юли 2015 г., 10:08:12, размер на файла: 28.01kB ]
Информация за извършено плащане 2 по Договор 3
[ Дата на публикуване: 09 юли 2015 г., 10:08:15, размер на файла: 28.01kB ]
Информация за извършено плащане 2 по Договор 5
[ Дата на публикуване: 09 юли 2015 г., 10:08:18, размер на файла: 28.00kB ]
Информация за извършено плащане 3 по Договор 1
[ Дата на публикуване: 04 септември 2015 г., 08:44:09, размер на файла: 28.31kB ]
Информация за извършено плащане 2 по Договор 4
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 11:03:03, размер на файла: 27.89kB ]
Информация за извършено плащане 2 по Договор 2
[ Дата на публикуване: 15 декември 2015 г., 09:41:01, размер на файла: 28.00kB ]
Информация за извършено плащане 3 по Договор 3
[ Дата на публикуване: 15 декември 2015 г., 09:41:15, размер на файла: 28.01kB ]
Информация за извършено плащане 2 по Договор 6
[ Дата на публикуване: 15 декември 2015 г., 09:41:20, размер на файла: 28.00kB ]
Информация за извършено плащане 4 по Договор 3
[ Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г., 09:11:36, размер на файла: 28.01kB ]
Информация за извършено плащане 3 по Договор 6
[ Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г., 09:11:39, размер на файла: 28.00kB ]
Информация за извършено плащане 3 по Договор 2
[ Дата на публикуване: 22 март 2016 г., 10:10:44, размер на файла: 28.00kB ]
Информация за извършено плащане 5 по Договор 3
[ Дата на публикуване: 22 март 2016 г., 10:10:51, размер на файла: 28.01kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9039588

Достъпност