Публични покани с предмет:

Изграждане на обслужваща сграда и ограда към футболно игрище с. Самуилово, Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 154.05kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 125.50kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 62.93kB ]
Количествена сметка /Приложение № 2/ [ Размер на файла: 43.52kB ]
Количествена сметка /Приложение № 3/ [ Размер на файла: 52.42kB ]
Количествена сметка /Приложение № 4/ [ Размер на файла: 68.32kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 79.46kB ]
Образци [ Размер на файла: 89.12kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 648.37kB ]
Дата на публикуване: 25.03.2015 г., 17:06:31 ч. 
Срок за получаване на офертите: 03.04.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 09 юни 2015 г., 13:54:56, размер на файла: 154.10kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 16 юни 2015 г., 16:16:05, размер на файла: 526.82kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9040167

Достъпност