Публични покани с предмет:

Доставка на консумативи за печатащи устойства и копирни машини

Публична покана [ Размер на файла: 186.15kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 249.19kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 88.76kB ]
Образци [ Размер на файла: 65.01kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 556.17kB ]
Дата на публикуване: 03.04.2015 г., 17:13:52 ч.
Срок за получаване на офертите: 16.04.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 21 април 2015 г., 18:29:12, размер на файла: 395.89kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 11 май 2015 г., 11:54:45, размер на файла: 308.25kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 28 май 2015 г., 13:19:07, размер на файла: 60.57kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 10 юни 2015 г., 15:29:07, размер на файла: 26.95kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 18 юни 2015 г., 12:17:29, размер на файла: 27.24kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 03 юли 2015 г., 13:11:24, размер на файла: 26.63kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 08 юли 2015 г., 16:33:27, размер на файла: 29.98kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 16 юли 2015 г., 14:47:37, размер на файла: 26.64kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 08 септември 2015 г., 11:21:32, размер на файла: 26.36kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2015 г., 10:20:55, размер на файла: 26.38kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2015 г., 14:14:38, размер на файла: 26.38kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2015 г., 10:55:09, размер на файла: 26.39kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2015 г., 11:54:38, размер на файла: 26.39kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 ноември 2015 г., 13:52:11, размер на файла: 26.40kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 04 декември 2015 г., 14:42:25, размер на файла: 26.41kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 07 януари 2016 г., 09:28:39, размер на файла: 26.41kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2016 г., 13:10:43, размер на файла: 26.41kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2016 г., 10:57:05, размер на файла: 26.41kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2016 г., 08:43:07, размер на файла: 38.48kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 март 2016 г., 13:36:08, размер на файла: 26.41kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 01 април 2016 г., 15:32:47, размер на файла: 26.41kB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 13 май 2016 г., 11:21:11, размер на файла: 26.41kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9040519

Достъпност