Публични покани с предмет:

Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи на настилки по уличната мрежа в населените места на територията на Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 156.25kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 231.73kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 96.69kB ]
Образци [ Размер на файла: 70.39kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 527.53kB ]
Дата на публикуване: 14.04.2015 г., 20:17:09 ч.
Срок за получаване на офертите: 23.04.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 21 май 2015 г., 11:15:54, размер на файла: 109.05kB ]
Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 21 май 2015 г., 11:16:34, размер на файла: 85.99kB ]
Приложение № 2
[ Дата на публикуване: 21 май 2015 г., 11:16:40, размер на файла: 85.54kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 26 май 2015 г., 12:52:08, размер на файла: 960.71kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9040758

Достъпност