Публични покани с предмет:

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 150.07kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 182.66kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 96.98kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 109.03kB ]
Образци [ Размер на файла: 57.27kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 563.58kB ]
Дата на публикуване: 27.04.2015 г., 16:49:41 ч.
Срок за получаване на офертите: 08.05.2015 г., 16:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 04 май 2015 г., 17:49:06, размер на файла: 31.71kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 15 май 2015 г., 17:39:25, размер на файла: 125.98kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 юни 2015 г., 13:22:17, размер на файла: 378.99kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9041237

Достъпност