Публични покани с предмет:

Предоставяне на услуги по управление, експлоатация и поддръжка на Интегрирана информационна система, за видеонаблюдение

Публична покана [ Размер на файла: 184.14kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 187.15kB ]
Описание на обектите /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 62.03kB ]
Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 102.50kB ]
Образци [ Размер на файла: 61.85kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 566.81kB ]
Дата на публикуване: 22.05.2015 г., 16:28:02 ч.
Срок за получаване на офертите: 02.06.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 09 юни 2015 г., 13:58:35, размер на файла: 84.79kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 юли 2015 г., 11:07:09, размер на файла: 192.08kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9042058

Достъпност