Публични покани с предмет:

Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 153.81kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 327.62kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 96.97kB ]
Образци [ Размер на файла: 79.03kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 625.38kB ]
Дата на публикуване: 29.06.2015 г., 11:49:04 ч.
Срок за получаване на офертите: 08.07.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 20 август 2015 година, 16:49:54, размер на файла: 109.59kB ]
Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 20 август 2015 година, 16:49:54, размер на файла: 58.95kB ]
Приложение № 2
[ Дата на публикуване: 20 август 2015 година, 16:49:54, размер на файла: 129.78kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 10 ноември 2015 година, 18:59:00, размер на файла: 1.35MB ]
Договор за подизпълнение
[ Дата на публикуване: 10 ноември 2015 година, 18:59:04, размер на файла: 184.65kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9043256

Достъпност