Публични покани с предмет:

Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление”

Публична покана [ Размер на файла: 150.96kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 104.25kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 112.94kB ]
Образци [ Размер на файла: 59.52kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 414.15kB ]
Дата на публикуване: 06.07.2015 г., 11:59:38 ч.
Срок за получаване на офертите: 15.07.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 22 юли 2015 г., 11:14:18, размер на файла: 63.34kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 29 юли 2015 г., 09:07:22, размер на файла: 257.24kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9043513

Достъпност