Публични покани с предмет:

Намаляване популацията на бездомните кучета

Публична покана [ Размер на файла: 144.89kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 166.72kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 51.88kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 87.95kB ]
Образци [ Размер на файла: 56.66kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 480.10kB ]
Дата на публикуване: 13.07.2015 г., 10:44:55 ч.
Срок за получаване на офертите: 22.07.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 24 юли 2015 г., 15:23:07, размер на файла: 73.02kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 07 август 2015 г., 10:07:57, размер на файла: 218.03kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9043754

Достъпност