Публични покани с предмет:

Основен ремонт сгради-общинска собственост и прилежащите им площи и съоръжения за детски градини и ОДЗ (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и кухненски блокове) – ремонт кухненски и административен блок ЦДГ „Здравец”, гр. Кермен, Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 185.67kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 151.57kB ]
Приложение № 1 - Количествена сметка [ Размер на файла: 59.78kB ]
Приложение № 2 - Детайл "А" [ Размер на файла: 154.70kB ]
Приложение № 3 - Воронка [ Размер на файла: 168.75kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 81.52kB ]
Образци [ Размер на файла: 80.08kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 829.87kB ]
Дата на публикуване: 23.07.2015 г., 14:24:33 ч.
Срок за получаване на офертите: 03.08.2015 г., 16:00 ч.


Съобщение:
Възлагането на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт сгради - общинска собственост и прилежащите им площи и съоръжения за детски градини и ОДЗ (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и кухненски блокове) – ремонт кухненски и административен блок ЦДГ „Здравец”, гр. Кермен, Община Сливен” е прекратено.


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9044146

Достъпност