Публични покани с предмет:

„Основен ремонт на сгради на читалища на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 155.41kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 133.94kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 41.84kB ]
Количествена сметка /Приложение № 2/ [ Размер на файла: 39.32kB ]
Количествена сметка /Приложение № 3/ [ Размер на файла: 34.86kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 79.56kB ]
Образци [ Размер на файла: 84.86kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 549.45kB ]
Дата на публикуване: 23.07.2015 г., 15:45:40 ч. 
Срок за получаване на офертите: 03.08.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 20 август 2015 г., 14:04:05, размер на файла: 286.64kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 02 септември 2015 г., 15:27:30, размер на файла: 341.09kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 02 септември 2015 г., 15:27:33, размер на файла: 353.80kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 02 септември 2015 г., 15:27:35, размер на файла: 368.05kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9044157

Достъпност