Публични покани с предмет:

Основен ремонт сгради - общинска собственост и прилежащите им площи и съоръжения за детски градини и ОДЗ (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и кухненски блокове) – ремонт сграда ЦДГ „Перуника”, с. Сотиря, Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 153.74kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 136.42kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 41.68kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 81.44kB ]
Образци [ Размер на файла: 72.78kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 470.08kB ]
Дата на публикуване: 30.07.2015 г., 13:28:10 ч.
Срок за получаване на офертите: 10.08.2015 г., 16:00 ч.


Съобщение:
Възлагането на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт сгради - общинска собственост и прилежащите им площи и съоръжения за детски градини и ОДЗ (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и кухненски блокове) – ремонт сграда ЦДГ „Перуника”, с. Сотиря, Община Сливен” е прекратено.


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9044376

Достъпност