Публични покани с предмет:

Текущ ремонт сграда ЦДГ „Радост”, с. Камен, Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 151.77kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 132.13kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 39.05kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 79.00kB ]
Образци [ Размер на файла: 70.70kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 456.96kB ]
Дата на публикуване: 30.07.2015 г., 13:37:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 10.08.2015 г., 16:00 ч.


Съобщение:
Възлагането на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт сграда ЦДГ „Радост”, с. Камен, Община Сливен” е прекратено.


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9044380

Достъпност