Публични покани с предмет:

Благоустрояване на пешеходни площи, терени за обществено обслужване, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в Общината

Публична покана [ Размер на файла: 154.36kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 156.54kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 95.82kB ]
Образци [ Размер на файла: 73.78kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 465.44kB ]
Дата на публикуване: 30.07.2015 г., 14:58:14 ч. 
Срок за получаване на офертите: 10.08.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 20 август 2015 година, 16:56:54, размер на файла: 96.10kB ]
Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 20 август 2015 година, 16:56:54, размер на файла: 62.07kB ]
Приложение № 2
[ Дата на публикуване: 20 август 2015 година, 16:56:54, размер на файла: 101.99kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 01 септември 2015 година, 09:25:27, размер на файла: 334.36kB ]
Договор за подизпълнение
[ Дата на публикуване: 01 септември 2015 година, 09:25:30, размер на файла: 177.88kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9044382

Достъпност