Публични покани с предмет:

„Пътуване, с цел обмяна на добри практики (в чужбина) – за 8 души за 4 дни в Трондхайм /Норвегия/” по проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи”

Публична покана [ Размер на файла: 146.59kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 210.50kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 124.53kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 187.08kB ]
Образци [ Размер на файла: 565.72kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.18MB ]
Дата на публикуване: 12.08.2015 г., 16:19:19 ч. 
Срок за получаване на офертите: 21.08.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 31 август 2015 г., 14:39:24, размер на файла: 65.14kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9044788

Достъпност