Публични покани с предмет:

„Изготвяне на Програма за управление на отпадъците 2014 г. – 2020 г.”

Публична покана [ Размер на файла: 177.32kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 190.59kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 101.77kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 108.54kB ]
Образци [ Размер на файла: 56.73kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 603.71kB ]
Дата на публикуване: 27.08.2015 г., 16:02:46 ч. 
Срок за получаване на офертите: 07.09.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 11 септември 2015 г., 20:04:16, размер на файла: 124.25kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2015 г., 09:27:16, размер на файла: 400.09kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9045280

Достъпност