Публични покани с предмет:

Основен ремонт и реконструкция на отводнителни съоръжения по уличната мрежа в централна градска част на гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 181.68kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 140.24kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 97.50kB ]
Образци [ Размер на файла: 71.11kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 475.26kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 24 септември 2015 г., 19:13:19, размер на файла: 115.53kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2015 г., 14:34:17, размер на файла: 291.95kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9045611

Достъпност