Публични покани с предмет:

Доставка на оборудване (стопански инвентар) за детски градини и социални заведения

Публична покана [ Размер на файла: 146.45kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 102.46kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 66.25kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 95.87kB ]
Образци [ Размер на файла: 64.98kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 491.45kB ]
Дата на публикуване: 12.09.2015 г., 12:53:12 ч. 
Срок за получаване на офертите: 24.09.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2015 г., 14:07:35, размер на файла: 79.92kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 21 декември 2015 г., 11:23:08, размер на файла: 353.64kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 21 декември 2015 г., 11:23:19, размер на файла: 25.70kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9045888

Достъпност