Публични покани с предмет:

„Текущи ремонти и поддържане на 267,20 км. общински пътища на територията на Община Сливен” по три обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 158.77kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 277.25kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 99.20kB ]
Образци [ Размер на файла: 74.40kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 579.65kB ]
Дата на публикуване: 12.09.2015 г., 18:32:39 ч.
Срок за получаване на офертите: 24.09.2015 г., 16:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 18.09.2015 г., 12:53:42, размер на файла: 25.22kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 12:04:54, размер на файла: 137.94kB ]
Приложение № 1 ОП 1
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 12:04:54, размер на файла: 29.54kB ]
Приложение № 1 ОП 2
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 12:04:54, размер на файла: 57.24kB ]
Приложение № 1 ОП 3
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 12:04:54, размер на файла: 30.22kB ]
Приложение № 2 ОП 1
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 12:04:54, размер на файла: 211.94kB ]
Приложение № 2 ОП 2
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 12:04:54, размер на файла: 303.34kB ]
Приложение № 2 ОП 3
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2015 г., 12:04:54, размер на файла: 247.05kB ]
Договор и приложения - ОП 1
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2015 г., 19:19:26, размер на файла: 354.30kB ]
Договор и приложения - ОП 2
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2015 г., 19:19:29, размер на файла: 342.36kB ]
Договор и приложения - ОП 3
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2015 г., 19:19:31, размер на файла: 355.49kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9045895

Достъпност